Териториални планове за справедлив преход - създайте вашата карта с резултати Посете уебсайта wwf.eu

Как се оформя вашият Териториален план за справедлив преход? Открийте своя резултат.

Фондът за справедлив преход на ЕС е нов фонд, предложен от Европейската комисия. Той започна да функционира от началото на 2021 г. и ще продължи през следващите седем години съгласно настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС до края на 2027 г.

 

Тествайте плана си

 

 

Всички държави членки са длъжни да разработят териториални планове за справедлив преход (ТПСП), за да получат достъп до финансиране от Фонда за справедлив преход. Тези стратегии на местно ниво трябва да бъдат разработени чрез обществени консултации с всички заинтересовани страни, включително представители на гражданското общество и местната общност, както е определено от ЕЕвропейския кодекс на поведение за партньорство.. Плановете трябва да бъдат представени от всяка държава членка или като единна ТПСП за цялата държава, или няколко специфични ТПСП за даден регион на Европейската комисия, след адекватни обществени консултации с гражданското общество.

 

Нашият инструмент ви позволява да оцените колко ефективни са тези проекти или окончателни планове за постигане на наистина справедлив преход, съобразен с Парижкото споразумение. Той е насочен към политиците, общините, гражданското общество и други партньори, участващи в разработването на плановете, за да предостави информация за това какво прави един добър план и да им даде възможност да оценят качеството на плана по време на неговото развитие.

 

 

Харесва ли ви инструментът? Ако се интересувате или участвате в разработването на териториални планове за справедлив преход, можете да се свържете с нас, за да станете партньор на инструмента. Ставайки партньор, вие сигнализирате, че подкрепяте принципите за оценка на плановете, залегнали в основата на инструмента, и се присъединявате към общност за споделяне на опит, идентифициране на тенденции и подчертаване на предизвикателствата при тяхното разработване.