Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης - Δημιουργήστε το Δελτίο Βαθμολογίας σας Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο wwf.eu

 

To συγκεκριμένο εργαλείο βαθμολόγησης σας προσφέρει το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF.

 

Έχουμε καταρτίσει κατάλογο 10 αρχών, συστατικών μιας Δίκαιης Μετάβασης. Διαβάστε τις 10 αρχές μας.

 

Σκοπός μας είναι, το συγκεκριμένο επιγραμμικό εργαλείο να είναι όσο περισσότερο συνεργασιακό γίνεται. Όταν αξιολογείτε το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης της χώρας σας, έχετε την ευχέρεια να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να υποβάλλετε την αξιολόγησή σας σε ανασκόπηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς θα εξετάσουμε την αξιολόγηση και θα την καταστήσουμε δημόσια διαθέσιμη προς όλους, μέσω της σελίδας του υλικού τεκμηρίωσης,

 

HEAL έχει επίσης καταρτίσει ένα στοχευμένο σύνολο 6 αρχών για να αξιολογήσει συγκεκριμένα κατά πόσον ένα σχέδιο προάγει ή όχι την υγεία. Απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών και των ασθενών, σε εμπειρογνώμονες υγείας και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις υγειονομικές πτυχές της Δίκαιης Μετάβασης.

 

Υπάρχει κάποια απορία γύρω από το εργαλείο που να μην βρίσκει την απάντησή της, εδώ; Επικοινωνείστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktreadwell@wwf.eu