Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης - Δημιουργήστε το Δελτίο Βαθμολογίας σας Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο wwf.eu

Αξιολογήστε το Σχέδιό σας για Δίκαιη Μετάβαση

Το εργαλείο συνίσταται σε σειρά 31 ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση αντιστοιχεί σε έναν δείκτη και κάθε δείκτης συνδέεται με μια από τις 10 αρχές που το WWF έχει αναπτύξει για την αξιολόγηση των ΕΣΔΜ. Η πρόσβαση στις αρχές αυτές γίνεται μέσω του συνδέσμου που παραπέμπει στην ενότητα της τεκμηρίωσης.

 

Στο τέλος της διαδικασίας το σύστημα εμφανίζει καρτέλα βαθμολογίας, όπου παρατίθεται το συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης του ΕΣΔΜ καθώς και επισκόπηση της επίδοσης του σχεδίου με γνώμονα κάθε μια από τις 10 αρχές. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τη σχετική αναφορά σε μορφότυπο PDF κι εφ’ όσον έχετε δημιουργήσει προφίλ, σας παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης τόσο αυτής όσο και κάθε άλλης αξιολόγησης που θα πραγματοποιήσετε αργότερα. Το προφίλ σας δίνει, εξ’ άλλου, τη δυνατότητα δημοσίευσης αναφορών που έχετε αποθηκεύσει, πατώντας το πεδίο «Publish » [δημοσιεύστε], στο τέλος. Εφ’ όσον δημοσιεύσετε κάποιο σχέδιο, το WWF θα επαληθεύσει την αξιολόγηση και θα την προσθέσει στη σελίδα με το υλικό τεκμηρίωσης του ιστοτόπου, επιτρέποντας την ανάγνωσή της και από άλλους

 

Αξιολογείστε ένα Σχέδιο

 

Αξιολογείστε ένα Σχέδιο

Το πρώτο που θα σας ζητηθεί είναι να καταχωρήσετε κάποιες βασικές πληροφορίες για το σχέδιο που πρόκειται να αξιολογήσετε. Στη συνέχεια, θα διατρέξετε τις ερωτήσεις και στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να καταχωρήσετε τυχόν συμπληρωματικά σχόλια αναφορικά με το σχέδιο και τη διαδικασία της κατάστρωσης. Για κάθε ερώτηση, θα αξιολογείτε την ποιότητα του ΕΣΔΜ επί συγκεκριμένου ζητήματος, επιλέγοντας εκείνη από τις τρεις διατυπώσεις που αντιστοιχεί ακριβέστερα στη δεδομένη περίσταση. Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο για περισσότερες πληροφορίες, αν το επιθυμείτε. Στο τέλος της έρευνας, υπολογίζεται άμεσα η συνολική βαθμολογία του ΕΣΔΜ και σας παρέχεται λεπτομερής σύνοψη της επίδοσης, σε μορφότυπο PDF.

 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο κατάστρωσης του ΕΣΔΜ. Εφ’ όσον έχετε δημιουργήσει προφίλ, έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης της προόδου σας στο τεστ και επιστροφής για να το συμπληρώσετε, σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Δεν είναι δύσκολο, σωστά; Οπότε, ξεκινάμε!