Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης - Δημιουργήστε το Δελτίο Βαθμολογίας σας Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο wwf.eu

Συνεργάτες

Το WWF καλεί τους εταίρους να συμμετάσχουν στο εργαλείο. Οι εταίροι προσυπογράφουν τη μεθοδολογία του εργαλείου, αλλά δεν προσυπογράφουν απαραίτητα όλες τις αξιολογήσεις που παράγονται από το εργαλείο.  Οι εταίροι καλούνται να βοηθήσουν το WWF να εντοπίσει τα μηνύματα του εργαλείου, να διαδώσουν τα ευρήματα και να κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις.

Ενδιαφέρεται ο οργανισμός σας να γίνει εταίρος του εργαλείου TJTP scorecard; Εάν ναι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ktreadwell@wwf.eu.